| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 عضویت
دیدن: 840|پاسخ: 13

[ دیگر ] Copy Text On Screen pro 2.1.6 B41

[کپی کردن لینک]
 • تشکر شده 121 بار
 • تشکر کرده 107 بار
زمان پست: 17-01-07 17:15:02 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
ﺗﻮﺳﻂ این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪﻩ,ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺘﻨﻲ حتی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻨﻬﺎیی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﭗ ﺑﺮﺩ کپی ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍک بگذراید,ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺩﻗﻴﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ,ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﺳﻜﻨﺮ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ,ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊی OCR ‏(ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺘﻦ ﺧﻮﺍﻥ‏) ﺑﺮﺍی ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺘﻦ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮشی ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 95% ﺗﺎ 100% ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻛﺜﺮ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی میکند ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎﺭﺳﯽ.

ﺑﺮﺍی ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ >

1-ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﺘﺎﻥ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

2-ﻋﻜﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ‏( ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻜﺲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ‏)
3-ﺳﭙﺲ قسمتی ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ کپی ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﺘﻦ ﺧﻮﺍنی ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.

4-ﺑﻌﺪ ﺍﺯ کمی ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍستی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﭗ ﺑﺮﺩ کپی ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺑﺮﺍی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻜﺲ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺩﻛﻤﻪ ﭘﺎﻭﺭ power ﻭ ﺩﻛﻤﻪ ﻱ ﻭﻟﻮﻡ ﭘﺎﻳﻴﻦ low volume ‏(ﻳﺎ ﺩﻛﻤﻪ home) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 2 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎﺭ دهید.DOWNLOAD

لیست اعضایی که تشکر کرده اند

Mahdi_Hack(17-01-07 18:46)  amirali94(17-01-07 18:22)  alieffe(17-01-07 17:56)  
 • تشکر شده 121 بار
 • تشکر کرده 107 بار
 نویسنده| زمان پست: 17-01-07 18:25:40 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
farhad23 17-01-07 18:20
تشکر ابجي

ممنون داداش گل.

از اینجا هم میتونید این برنامه رو دانلود کنید.

http://getandroid.ir/download/ap ... -on-screen-pro.html
 • تشکر شده 528 بار
 • تشکر کرده 87 بار
زمان پست: 17-01-07 18:26:38 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
تشكر برنامه ي خوبيه،فارسي رو هم ﭘشتيباني ميكنه

لیست اعضایی که تشکر کرده اند

MASTER GOLD(17-01-07 18:28)  
 • تشکر شده 73 بار
 • تشکر کرده 2 بار
زمان پست: 17-01-07 18:28:06 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
MASTER GOLD 17-01-07 18:25
ممنون داداش گل.

از اینجا هم میتونید این برنامه رو دانل ...

خیلی هم‌ عالي،دارمش،چون نرم افزار کابردی هست نمیشه از تشکر گذشت
 • تشکر شده 73 بار
 • تشکر کرده 2 بار
زمان پست: 17-01-07 18:29:19 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 17-01-07 18:26
تشكر برنامه ي خوبيه،فارسي رو هم ﭘشتيباني ميكنه

مهدی اگه بدونم کدوم مهدی نیووان بودی دیگه غمي نداشتم خخخخ
 • تشکر شده 528 بار
 • تشکر کرده 87 بار
زمان پست: 17-01-07 18:41:26 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  Mahdi_Hack در 17-01-07 23:10
farhad23 17-01-07 18:29
مهدی اگه بدونم کدوم مهدی نیووان بودی دیگه غمي نداشتم خخخخ


bigshoe1376

لیست اعضایی که تشکر کرده اند

MASTER GOLD(17-01-07 18:49)  
 • تشکر شده 121 بار
 • تشکر کرده 107 بار
 نویسنده| زمان پست: 17-01-07 18:47:56 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 17-01-07 18:41
bigshoe1376


http://www.google.com/url?q=http ... xz32oRoGdw7SbxhGKJQ
 • تشکر شده 528 بار
 • تشکر کرده 87 بار
زمان پست: 17-01-07 19:13:29 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
MASTER GOLD 17-01-07 19:00
SEARCH

مهمان, hidden content will be shown only to users with 1400 points and above. Your current points: 0
 • تشکر شده 121 بار
 • تشکر کرده 107 بار
 نویسنده| زمان پست: 17-01-07 19:27:20 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  MASTER GOLD در 17-01-07 19:28
Mahdi_Hack 17-01-07 19:13
**** مخفی شده توسط نویسنده ****


مهمان, hidden content will be shown only to users with 2540 points and above. Your current points: 0
 • تشکر شده 25 بار
 • تشکر کرده 4 بار
زمان پست: 17-01-07 20:23:26 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 17-01-07 17:56
تشكر برنامه ي خوبيه،فارسي رو هم ﭘشتيباني ميكنه

http://uupload.ir/files/kjn2_screenshot_20170107-201421.jpg

پشتیبانی.نمیکنهه که یچیزی تو مایه های هش  نشون میده
 • تشکر شده 5 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 17-01-07 21:24:28 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
با فارس مشکل داره حرف رو یرعکس می کنه
You have to log in before you can reply ورود | عضویت

قوانین امتیازات

QQ|آرشیو|اخراجی ها|تلفن همراه|فعال در زمینه های موبایل، اینترنت، کامپیوتر و مباحث مرتبط

18-11-15 22:37 GMT+3.5 , Processed in 0.123551 sec., 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20180101, © 2001-2018 Comsenz Inc.

All rights reserved, For UCIRAN Forums , © 2013-2018

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست