| |

انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 عضویت
دیدن: 1658|پاسخ: 8

[ متفرقه ] مجموعه رمان های ارباب حلقه ها و هابیت

[کپی کردن لینک]
زمان پست: 16-12-24 16:33:51 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
سلام دوستان عزیز
می خوام تو این تایپیک مجموعه رمان هایی ارباب حلقه ها و هابیت رو معرفی کنم
مطمئنم که خیلی از شما دوستان سری فیلم های سه گانه ارباب حلقه هاو سه گانه هابیت رو دید
که بر اساس کتاب های نوشته شده نویسنده بزرگ قرن گذشته جان رونالد روئل تالکین هست که به اختصار جی آر آر تالکین هم می نامند

اول می خواستم تو دوتا تایپیک معرفی کنم ولی دیدم زیاد جالب نمیشه چون داستان هاش پیوستگی داره با هم
شاید از خودتون بپرسید ما که فیلمشو دیدیم دیگه چرا کتابشو بخونیم باید خدمتتون عرض کنم که همیشه بخش بزرگی از داستان کتاب در فیلم حذف میشه وقسمت های بسیاری از داستان اصلی رو از دست می دید
من خودم شروع به خواندن کتاب های این مجموعه کردم و باید بگم ارزشش رو داره

اول مختصری درباره نویسنده براتون بگم

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
ﺟﺎﻥ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺭﻭﺋﻞ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ‏( John Ronald Reuel
Tolkien ‏) ‏(ﺯﺍﺩﻩ ۳ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎﻝ ۱۸۹۲ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﻡﻓﻮﻧﺘﯿﻦ،
ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ۲ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۳
ﻣﯿﻼﺩﯼ ‏) ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﻫﺎﺑﯿﺖ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ .
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۲۵ ﺗﺎ ۱۹۵۹، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﮐﺴﻔﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ .
ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮ ﻭ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ
ﺳﯿﻠﻤﺎﺭﯾﻠﯿﻮﻥ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﻣﺒﺎﺩﯾﻞ، ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺭﺍﻩ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺳﻮ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﻮﺭﯾﻦ، ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ‏( Legendarium ‏) ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ
ﯾﮏ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪٔ ﺩﻭﺭ ﺯﻣﯿﻦ
ﺍﺳﺖ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻭﯼ ﻋﻼﻗﻪٔ ﻭﺍﻓﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺍ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ۱۵ ﺯﺑﺎﻥ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺗﻮﺻﯿﻪٔ ﺍﻭ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :
‏« ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﺍﻧﺘﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‏» .
ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺭﺵ
ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﺗﺨﯿﻠﯽﺍﺵ ‏( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ‏) ﻭ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ‏( Middle earth ‏) ﺍﯾﻦ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪٔ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ
ﺷﻮﺩ

کتاب شناسی


این دو مجموعه ای که معرفی می کنیم هر دو در یک جهان اتفاق می افتد که آردا نام داره
و مجموعه هابیت و ارباب حلقه ها درون اتفاق می افتد
ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺭﺩﺍ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ - ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺜﻞ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﮐﺘﺐ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ …
ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ‏(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ ﺟﻠﺪﯼ : ۱ -ﯾﺎﺭﺍﻥ
ﺣﻠﻘﻪ ۲- ﺩﻭ ﺑﺮﺝ ۳- ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺷﺎﻩ ‏) ، ﻫﺎﺑﯿﺖ ‏(ﯾﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻭ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ‏) ، ﺳﯿﻠﻤﺎﺭﯾﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﻮﺭﯾﻦ
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻭﺍﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ : ﺍﺯ
ﺁﻏﺎﺯ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ . ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻧﺒﺮﺩ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﯽ
ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﺳﺖ .
ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺑﯿﻠﺒﻮ ﺑﮕﯿﻨﺰ ‏( ﻋﻤﻮﯼ
ﻓﺮﻭﺩﻭ ﺑﮕﯿﻨﺰ ‏) ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺮﻭﻩ
ﺩﻭﺭﻑﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺳﯿﻠﻤﺎﺭﯾﻠﯿﻮﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺍﻟﻒﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻣﯽﺭﺳﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﮑﯿﻪﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺑﻠﺮﯾﺎﻧﺪ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﻮﺭﯾﻦ، ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻫﻮﺭﯾﻦ ‏( ﺗﻮﺭﯾﻦ ﺗﻮﺭﺍﻣﺒﺎﺭ ﻭ ﻧﯿﻪ ﻧﻮﺭ ‏) ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . ﺍﯾﻦ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻠﻤﺎﺭﯾﻠﯿﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪﺍﯼ ﺑﺎ
ﻧﺎﻡ ‏«ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺭ ﻭ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺪﻭﻟﯿﻦ ‏» ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ . ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﻠﻤﺎﺭﯾﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
‏« ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ‏» ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻞ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﻣﻪ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ - ﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺟﻠﺪﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ‏« ﺭﺷﺘﻪ
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ‏» ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺑﺎﻻ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ
ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ
««««««««««««««««««

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﯿﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ . ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ :
ﻫﺎﺑﯿﺖ، ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ، ﺳﯿﻠﻤﺎﺭﯾﻠﯿﻮﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻫﻮﺭﯾﻦ .
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﺯﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﯽ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﺯﯾﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺳﯿﺮ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ :

امتیاز دادن

Number of participants 1پول +30 Collapse دلیل
alieffe + 30 عالی بود

دیدن لاگ امتیاز

 نویسنده| زمان پست: 16-12-24 16:34:17 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  a.boy.c در 16-12-24 17:06

ویرایش  a.boy.c در 16-12-24 16:59

ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ‏ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ + ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯽ

کتاب اول یاران حلقه جلد اول
http://s5.picofile.com/file/8137 ... library_ir.pdf.html


کتاب دوم دو برج جلد اول
http://s5.picofile.com/file/8137 ... library_ir.pdf.html
کتاب دوم دو برج جلد دوم
http://s5.picofile.com/file/8137 ... library_ir.pdf.html


کتاب سوم بازگشت پادشاه جلد اول
http://s5.picofile.com/file/8137 ... library_ir.pdf.html
کتاب سوم بازگشت پادشاه جلد دوم
http://s5.picofile.com/file/8137 ... library_ir.pdf.html
==================================
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ 6ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 21 ﻣﮓ
http://s5.picofile.com/file/8137 ... library_ir.rar.html
 نویسنده| زمان پست: 16-12-24 16:35:02 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
 نویسنده| زمان پست: 16-12-24 16:37:26 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها


دانلود کتاب سیلیماریلیون
http://s2.picofile.com/file/7838 ... lion_Farsi.rar.html
 نویسنده| زمان پست: 16-12-24 16:39:06 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها

دانلود کتاب ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﻮﺭﯾﻦ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﻮﺭﯾﻦ ﯾﺎ The Children of Húrin ﻧﺎﻡ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺩﺭ
ﺳﺒﮏ ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ ﻭﺍﻻﯼ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﺟﺰﯾﯽ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﻭ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯼ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ . ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۹۱۰ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻧﻮﺷﺖ،
ﺍﻣﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺎ ۱۹۷۳ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪ . ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﯼ، ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ، ﺩﺳﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺭﻭﺍﯾﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ .
ﮐﺘﺎﺏ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۷ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺛﺮﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ
ﺭﺳﯿﺪ
http://s5.picofile.com/file/8139 ... _of_Húrin.pdf.html
 نویسنده| زمان پست: 16-12-24 16:54:07 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  a.boy.c در 16-12-24 17:08

دوستان عزیز این جلد دوم از کتاب اول رو یادم رفت بزارم


کتاب اول یاران حلقه جلد دوم
http://s5.picofile.com/file/8137 ... library_ir.pdf.html
زمان پست: 16-12-25 01:04:09 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
عالی بودن. دمت گرم داش
زمان پست: 16-12-25 09:56:25
| نمایش تمام پست ها
مثل همیشه عالی بود .. تنکس
You have to log in before you can reply ورود | عضویت

قوانین امتیازات

QQ|آرشیو|اخراجی ها|تلفن همراه|فعال در زمینه های موبایل، اینترنت، کامپیوتر و مباحث مرتبط

19-02-21 19:28 GMT+3.5 , Processed in 0.191427 sec., 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20180101, © 2001-2019 Comsenz Inc.

All rights reserved, For UCIRAN Forums , © 2013-2019

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست