انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
دیدن: 194|پاسخ: 5

[ دیگر ] حضرت عیسی علیه السلام

[کپی کردن لینک]
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-26 02:32:45 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده

سخن گفتن عیسی در گهواره
آن هنگام که حضرت عیسی علیه السلام پا به عرصه هستی نهاد، مادرش به سمت قوم خویش حرکت کرد. هنگامی که اقوام و بستگان، او را با نوزادی در آغوش دیدند، شگفت زده شدند.آنان که سابقه پاک دامنی او را می دانستند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند، سخت نگران گردیدند. برخی به شک و تردید افتادند و بعضی دیگر در داوری شتاب کردند و زبان به سرزنش او گشودند. قرآن‎ مجید‎ می‎ فرماید‎: »آنها گفتند: ای مریم، به یقین تو کار بسیار شگفت و زشتی انجام دادی. ای خواهر هارون، پدر و مادر تو بدکاره نبودند. در این هنگام، )مریم( به سوی نوزادش اشاره کرد. گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است، سخن بگوییم؟ )پس عیسی به سخن آمد و گفت من بنده خدا هستم. او کتابی آسمانی به من مرحمت کرده و مرا پیامبر خویش قرار داده است
زنده بودن مسیح
قرآن کریم می فرماید:»به یاد آر آن گاه را که خداوند فرمود: ای عیسی، من تو را به قرب خود بالامی برم و از معاشرت کافران پاک می گردانم«. این آیه شریفه، مؤید این است که حضرت عیسی علیه السلام کشته نشد، بلکه به آسمان رفت. یهودیان مدعی قتل عیسی علیه السلام بودند ومسیحیان نیزگمان می کردند یهود،عیسی علیه السلام را با دار زدن، کشته اند و پس از قتل، خداوند او را از میان قبر به سوی آسمان برده است. ناگفته نماند بر اساس آنچه از ظاهر آیات قرآن برمی آید،حضرت عیسی علیه السلام در نزد خداوندِ متعال زنده است و نخواهد مرد تا همه اهل کتاب به او ایمان آورند.
حواریّون
»حوّار« در لغت به معنای سفیدی خالص است. دلیل نام گذاری یاران حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام به»حواریّون« آن بود که شغل آنان، تمیز کردن لباس ها بوده است. روزی به حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎عرض کردند: یا روح اللّه ، کیست که از ما برتر باشد؟ هر گاه نان بخواهیم ما را سیر می کنی و هر گاه‎ ‎آب بخواهیم، سیراب می شویم و نعمت ایمان و معرفت به تو نیز به ما عطا شده است.عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎فرمود: »برتر از شما آن کسی است که از دست رنج خود، نان می خورد و از کسب خود، ارتزاق‎ ‎می کند«. آنان چون این سخن را شنیدند، به کار شست و شوی جامه های مردم پرداختند و ازدست مزد آن نان می خوردند.
ای ملت مسیح، بپا خیزید!
حضرت امام خمینی رحمه الله‎ ‎در پیامی خطاب به پیروان‎ ‎مسیح‎ ‎چنین می فرماید: »خوشا به حال آنان که‎ ‎گرسنه و تشنه عدالت اند و از بهر عدالت زحمت می کشند، و وای به حال آنان که بر خلاف دستورعیسی‎ ‎مسیح‎ ‎و برخلاف دستور همه پیامبران، به نفع ظالمان و جاسوسان و پایمال کنندگان‎ ‎حقوق ملت ها زحمت می کشند.
ای ملّت‎ ‎مسیح‎ ‎و پیروان‎ ‎عیسی‎ ‎روح اللّه ، به پا خیزید و از شرافت‎ ‎عیسی‎ ‎مسیح‎ ‎و ملت عیسوی‎ ‎دفاع کنید و اجازه ندهید دشمنان تعلیمات آسمانی و مخالفان دستورات الهی، ملت‎ ‎مسیح‎ ‎و‎ ‎روحانیت‎ ‎عیسی‎ ‎را به خلق های مستضعف‎ ‎جهان، بد معرفی کنند. حضور ابرقدرت ها در معابد و‎ ‎دست به آسمان کردن آنان برای دعا به جاسوسان و خاینان علیه مظلومان و مستضعفان، شما‎ ‎را‎ ‎اغفال نکند«.
روحانیت مسیح موظف اند
امام خمینی رحمه الله‎ ‎از روحانیان‎ ‎مسیحی می خواستند‎ ‎مسیحیان و سران کشورها را به پیروی راستین‎ ‎از دین حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎فرا بخوانند، ایشان می فرمودند: »روحانیون مسئول اند. در مقابل پیامبران‎ ‎و در مقابل خدای تبارک و تعالی مسئول اند که تعلیمات انبیا را به مردم برسانند و دست مردم رابگیرند و از این گرفتاری ها که دارند، نجات بدهند. ... روحانیت‎ ‎مسیح‎ ‎یک خصوصیت زیادی‎ ‎دارد و آن اینکه قدرت های بزرگ،مسیحی هستند، مدعی‎ ‎مسیحیت هستند و آن قدرت های‎ ‎بزرگ اند که در دنیا بر خلاف تعلیمات خدای تبارک و تعالی که به همه انبیا تعلیم فرموده است وبر خلاف تعلیمات‎ ‎عیسی‎ ‎مسیح، عمل می کنند، روحانیت‎ ‎مسیح‎ ‎موظف است به حسب تعلیمات‎ ‎مسیح‎ ‎و به حسب تعلیم خدای بزرگ، که با این قدرت هایی که برخلاف مسیر انبیا و بر خلاف‎ ‎مسیرمسیح‎ ‎رفتار می کنند، مبارزه معنوی بکنند«.
معجزه های عیسی علیه السلام
حضرت‎ ‎عیسی،از پیامبران بزرگواری است که اصل وجود، آغاز و پایان زندگی اش،با معجزه همراه بود.عیسی‎ ‎علیه السلام پیغمبری است که ازهمان آغاز چشم گشودن، معجزه های شگفتی از وی به ظهور رسید. پایان زندگی اش نیز بامعجزه‎ ‎همراه بود و خدای سبحان، او را با اعجاز از دست دشمنان رهایی بخشید و به آسمان بالا برد.معجزه های حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎در دوران زندگی فراوان است که از آن شمار می توان به سخن‎ ‎گفتن در گهواره، زنده کردن مردگان، شفا دادن کور مادرزاد و بیماری های درمان ناپذیر، نزول‎ ‎مائده آسمانی و آفرینش مرغ از گِل به اذن پروردگار اشاره کرد.
توطئه قتل عیسی روح الله
در عصرمسیح، یهودیان از گسترش پیام حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎و گرد آمدن مردم پیرامون او، سخت‎ ‎به وحشت افتاده بودند. آنان می‎ ‎هراسیدند که انقلابی خونین بر پا شود و همه قدرت و ثروتشان‎ ‎را بر باد دهد، از این رو، جاسوسان خود را در اطراف آن پیامبر الهی گماشتند، کمین ها بر سرراهش ترتیب دادند و به انواع دسیسه ها دست یازیدند. ولی این همه غوغای تبلیغاتی یهود، دربرابر صدای رسای دعوت‎ ‎مسیح‎ ‎تأثیری نداشت وعیسی‎ ‎را از عزم راسخش باز نداشت و اوهمچنان در نشر حقایق می کوشید. در پی سخنان‎ ‎مسیح‎ ‎علیه السلام‎ ‎مردم گروه گروه از پیرامون یهودیان‎ ‎پراکنده می شدند که نزدیک بود اساس آنها را ویران نماید. بر این اساس، یهودیان با مشورت به‎ ‎این نتیجه رسیدند که بایدعیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎را دستگیر کنند و به قتل رسانند که خداوند با بالا بردن‎ ‎حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎به آسمان، این توطئه آنان را نقش بر آب نمود.
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-26 02:33:35 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
فروتنی و تواضع
حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎همواره با گفتار و کردار خود، حواریّون را آموزش می داد. در حدیث معتبری‎ ‎چنین آمده که روزی حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎فرمود: ای گروه حواریون، حاجتی دارم، آن را برآورید.گفتند: حاجت تو برآورده خواهد شد ای روح اللّه . پس‎ ‎عیسی‎ ‎برخاست و پاهای ایشان را شست.حواریون گفتند: ای روح خدا، ما به این کار از تو سزاوارتر بودیم. آن گاه‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎فرمود: »سزاوارترین مردم به خدمت کردن، دانشمند است. من به این دلیل به شما فروتنی کردم، تا شما پس ازمن برای مردم فروتنی کنید«. سپس فرمود: »حکمت، به فروتنی آباد می شود نه به غرور و‎ ‎فخرفروشی؛ همچنان که گیاه و زراعت در زمین نرم و هموار می روید، نه در زمین سخت وناهموار«.
سرانجام محبت دنیا
چنین نقل شده که روزی‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎به شهری رسید که اهلش جملگی مرده بودند واستخوان هاشان در خانه ها و بر سر راه ها افتاده بود.عیسی‎ ‎علیه السلام به حواریون فرمود: اینان به عذاب‎ ‎الهی هلاک شده اند؛ زیرا اگر به مرگ طبیعی مرده بودند، یکدیگر را دفن می کردند. آن گاه ندا داد:ای اهل شهر، یکی از ایشان در جواب گفت: لبّیک یا روحَ اللّه.عیسی‎ ‎گفت: حال شما چگونه بوده‎ ‎است؟ گفت: صبح در عافیت و سلامت بودیم و شب خود را در هاویه دیدیم. حضرت پرسید:هاویه چیست؟ عرض کرد: دریایی از آتش که کوه هایی از آتش در آن قرار دارد. پس‎ ‎عیسی‎ ‎پرسید: چه چیز سبب چنین عذابی بر شما شده است؟ گفت: محبت دنیا و اطاعت از طاغوت.
ای عیسیدر حدیث معتبری از امام صادق علیه السلام‎ ‎آمده است که از شمار پندهایی که حق تعالی به‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎وحی فرمود، این بود که: »ای‎ ‎عیسی، بدان که هم نشین بد، گمراه می کند و رفیق بد، هلاک‎ ‎می گرداند. پس دریاب که با چه کسی هم نشینی می کنی و از مؤمنان، برادری برای خوداختیار کن. ای‎ ‎عیسی، با آب، ظاهر خود را شست و شو ده و به نیکی ها و طاعت، دردهای‎ ‎باطن خود را دوا کن؛ زیرا بازگشت تو به سوی من است. ای‎ ‎عیسی، به ثواب من امید داشته‎ ‎و از عذاب من هراسان باش. دل خود را از خواهش شهوت های دنیا بمیران و فقط از من‎ ‎بترس.
ای‎ ‎عیسی، یاد مرا به زبان خود زنده دار و محبتم در دل خویش جای ده. ای‎ ‎عیسی، بر بلاهای‎ ‎من صبر کن و به قضاهای من راضی باش و چنان باش که من می خواهم؛ همانا خواسته من این‎ ‎است که فرمانم برند و معصیتم نکنند«.
اندرزهایی از حضرت مسیح علیه السلام
فقط بدی ها را نبینیم
در روایتی چنین آمده است: »روزی حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎با حواریّون از راهی می گذشتند، ناگاه به‎ ‎مردار گندیده سگی رسیدند. حواریّون با مشاهده این صحنه گفتند: چقدر این سگ بدبو و متعفّن‎ ‎است؛ ولی حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام فرمود: این سگ چه دندان های سفید و خوشایندی دارد؟« آری،عیسای پیامبر با این سخن، به حواریّون آموخت که در کنار بدی، باید خوبی ها و زیبایی ها را دیدو فقط به زشتی های ظاهری افراد بسنده نکرد.
اثر فرزند صالح
روزی حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام از کنار قبری گذشت که صاحب آن را عذاب می کردند. سال بعد از کنارهمان قبر گذشت، ولی عذابی برای صاحب قبر مشاهده نکرد. پس به درگاه خداوندی عرضکرد: خداوندا، سال پیش از کنار این قبر گذشتم، صاحبش را عذاب می کردند، ولی امسال عذاب‎ ‎برداشته شده است. سبب این امر چیست؟ به آن حضرت وحی رسید: »ای روح اللّه ، صاحب این‎ ‎قبر، فرزندی داشت که چون به سن بلوغ رسید، صالح شد و راهی از راه های نیکان را برای ایشان‎ ‎اصلاح کرد که عبورشان از آن آسان باشد. هم چنین یتیمی را نزد خود جای داد. پس او را برای‎ ‎انچه فرزندش کرد، آمرزیدم«.
تأسف دنیا را نخوریم
حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎به حواریّون می فرمود: »ای بنی اسرائیل، هنگامی که دین شما سالم بود، بردنیایِ ز دست رفته خود تأسف نخورید ،درست مثل دنیاپرستان، که وقتی دنیایشان سالم است،برای آنچه از دینشان رفته، تأسف نمی خورند«.
دنیا، شایسته شما نیست
حضرت‎ ‎عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎همیشه به یاران خود می فرمود: »ای فرزندان آدم، از دنیا به سوی خدا بگریزیدو دل هایتان را از آن بردارید؛ زیرا شما شایسته آن نیستید و دنیا نیز شایسته شما نیست، شما در آن‎ ‎نخواهید ماند و دنیا هم برای شما پایدار نمی ماند. دنیا، پرفریب و پرماجراست. فریب خورده،کسی است که مغرور آن گردد، زیان کار کسی است که به آن دل بندد و هلاک شونده کسی است که‎ ‎آن را دوست بدارد و آن را بخواهد«.
درمان ناپذیری انسان احمق
در روایتی از امام صادق علیه السلام‎ ‎آمده است که:عیسی ‏‎ ‎فرمود: من بیماران را مداوا کردم و بهاذن خدا، ایشان را شفا دادم، کور مادرزاد و شخص برص دار را به اذن خدا بهبودی دادم و مردگانرا زنده کردم، ولی نتوانستم شخص احمق را اصلاح و درمان کنم. به آن حضرت گفتند: احمق‎ ‎کیست؟ فرمود: شخص خودپسند و خودرأی؛ کسی که هر فضیلت و برتری را برای خودمی بیند، نه برای دیگران و همه جا حق را به خود می دهد، نه دیگران. این احمقی است که بهبودی‎ ‎و مداوایش ممکن نیست.
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-26 02:34:19 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
عصاره افلاک
مسیح، نه نخستین پیام آور خدا بود، و نه آخرین فرستاده آسمان؛ بلکه روحی لطیف در کالبد همه‎ ‎زمان هاست و نامش، بهارِ مهربانی درخزان زندگانی است. ... مهربانانه ترین پیام او با جهانیان،بشارت ظهور پیامبری بود که راه او را به مقصد رساند و نام او را از صلیب جهل و کینه، بر عرش‎ ‎سینه ها نشاند.عیسی‎ ‎علیه السلام‎ ‎شادترین کلمه خدا با غمگینان خاکی بود و همو این شادی را نذر‎ ‎محمد صلی الله علیه و آله‎ ‎کرد و خود بر آستان او بوسه امتنان زد.عیسی، پیامبر رحمت و معجزه رسالت بود.عطرِ مهرانگیزی او میان انسان ها پراکنده شده، تا ابد مشام جان هر که را که به یاد حق زنده است،می نوازد
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-26 02:52:34 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
طیب الله جالب بود
معجزه ها رو بازم بعضی قبول نمیکنن مثل موردی یکی مانده به آخر خخخ که حتی اگه درمان میشد بازم سمت خدا نمیرفت
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-26 09:49:31 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-11-26 01:52
طیب الله جالب بود
معجزه ها رو بازم بعضی قبول نمیکنن مثل  ...

آن بعضی ها معمولا یا مستضعف فکری اند یا اشخاص فاسد و هرزه،باور کنند یا نکنند چیز مهمی نیست کسی به این افراد که نه شعور دارند و نه افراد پاک و صالحی هستند احتیاج ندارد
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-26 09:52:14 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-11-26 01:52
طیب الله جالب بود
معجزه ها رو بازم بعضی قبول نمیکنن مثل  ...

آن بعضی ها معمولا یا مستضعف فکری اند یا اشخاص فاسد و هرزه،باور کنند یا نکنند چیز مهمی نیست کسی به این افراد که نه شعور دارند و نه افراد پاک و صالحی هستند احتیاج ندارد
You have to log in before you can reply ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-09-21 16:42 GMT+4.5 , Processed in 0.110355 sec., 30 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست