انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
دیدن: 233|پاسخ: 4

[ دیگر ] احادیث علمی حضرت علی‎ ‎ع‎ در نهج البلاغه

[کپی کردن لینک]
  United States
  • تشکر شده 197 بار
  • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-24 17:56:22 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
بحث بعد فضا و زمان و آغاز و  پایان جهان   ‎     ‎بر طبق یک اصل قبول شده در فیزیک و کیهان شناسی فضا و زمان در لحظه انفجار بزرگ و آفرینش کائنات به وجود آمدند و قبل از آن وجود نداشتند.]1[یعنی اگر روزی جهان ما نابود شود بعد فضا و زمان نیز همراه آن نابود خواهد شد.
در خطبه 186 نهج البلاغه]ترجمه محمد دشتی صفحه 367[ نوشته شده :
و همانا پس از نابودی جهان تنها خدای سبحان باقی می ماند تنهای تنها که چیزی با او نیست آنگونه که قبل از آفرینش جهان چیزی با او نبود نه زمانی نه مکانی بی وقت و بی مکان در ان هنگام مهلت ها به سر آید سالها و ساعت ها سپری شود و چیزی جز خدای یگانه قهار باقی نمی ماند که بازگشت همه چیز به سوی اوست.
برداشت جالب دیگر این است که تا قبل از مشاهده موج های زمینه کیهانی توسط هابل و ارائه نظریه بیگ بنگ با کشف امواج گرانشی تبدیل به فکت شد افراد بسیاری از ابتدای تاریخ معتقدبودند جهان همیشه وجود داشته و آغاز و پایانی ندارد ولی حضرت علی 1400 سال قبل هم به آغاز جهان و هم به بعد فضا و زمان و هم به پایان جهان‎ ‎که بعنوان انقباض بزرگ مطرح است اشاره کرده اند.


نظریه زمین ساخت ورقه ای و  اقیانوس ها و خشکی های اولیه زمین

در مورد تاریخچه کره زمین :
زمین ابتدا از خورشید جدا شد و 300 تا 400 میلیون سال بعد از سرد شدن زمین شهاب‎ ‎سنگ ها مقدار زیادی آب را با خود به زمین حمل کردند‎ ‎و اقیانوس های اولیه زمین را شکل دادند.در 3.8 میلیارد سال قبل اولین خشکی های زمین تشکیل شدند.
هنگامی که سرانجام پوسته زمین باز هم بیشتر سرد شده، قسمت اعظم آب باران روی زمین مانده و تحت قانون ثقل به سمت نقاط پست که بر اثر چین خوردگیها و فشار به پیوسته ها، بوجود آمده بود، جاری شده است. به این ترتیب، جریانهای اولیه آب و اقیانوسهای اولیه تشکیل شده است.آلفرد وگنر اولین زمین شناسی بود که کشف کرد لایه های زمین در حال حرکت هستند و در اثر حرکت لایه ها و برخورد آنها کوههای آتشفشانی و کوهها و خشکلی ها تشکیل می شوند.
در قسمت نهم خطبه 91 نهج البلاغه نوشته شده.
زمین را به موجهای پرخروش و دریاهای مواج فرو پوشاند.موجهایی که بالای آنها به هم می خورد و در تلاطمی سخت هر یک دیگری را واپس می زد چونان شتران نر مست فریاد کنان و کف بر لب به هر سوی روان بودند.
پس قسمت های سرکش آب از سنگینی زمین فرو نشست و هیجان آنها بر اثر تماس با سینه زمین آرام گرفت.
زیرا زمین با پشت بر آن می غلطید و آن همه سر و صدای امواج ساکن و آرام شدند و چون اسب افسار شده رام گردیدند.خشکی های زیم در دل امواج گسترد و آب را از کبر و غرور و سرکشی و خروش باز داشت و از شدت حرکتش کاسته شد.و بعد از آن همه حرکت های تند ساکت شد و پس از آنهمه خروش و سرکشی متکبرانه به جای خویش ایستاد.
پس هنگامی که هیجان آب در زمین فرو نشست و کوههای سخت و مرتغع بر دوش خود حمل کرد.

در مورد قسمت اول خطبه در همه کتابهای زمین شناسی دبیرستان این موضوع از دیدگاه علمی پذیرفته شده است که زمین اولیه دارای طوفان های بسیار شدید بود.در مرود غلتیده شدن زمین نیز منظور حرکت لایه های زمین است که همانطوری که در ادامه خطبه اشاره می شود بعد از آن کوهها در اثر برخورد لایه های زمین به وجود آمدند.
حضرت علی زمانی از به وجود امدن خشکی ها از دریاها و اقیانوس های اولیه زمین سخن گفته که هیچ اثری از علم زمین شناسی و تاریخچه زمین در دست نبود.

بحث آفرینش کائنات و جهان های  موازی
در خطبه اول نهج البلاغه نوشته شده :
سپس خدای سبحان طبقات فضا را شکافت و اطراف آن را باز کرد.
بر طبق نظریه جهان های موازی جهان ما از ابعاد بسیاری درست شده که ما در بعد چهارم آن قرار داریم و دانشمندان معتقد هستند که این جهان های موازی می توانند در هنگام انفجار بزرگ در نتیجه تورم کیهانی پدید آمده باشند و از هم جدا شده باشند و در این خطبه که حضرت علی به آفرینش جهان اشاره دارد این موضوع دقیقا با این نظریه صدق می نماید ومنظور از باز کردن اطراف جهان نیز مساله گسترش کائنات است.]1[
  United States
  • تشکر شده 197 بار
  • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-24 18:05:30 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
در خطبه91 نهج البلاغه
فضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع آسمان را بدون اینکه برچیزی تکیه کند نطام بخشید و شکافهای آن را به هم آورد و هریک را با آنچه تناسب داشت و جفت بود پیون داد.در حالی که آسمان بصورت دود و بخار بود به آن فرمان داد پس رابطه های آن را برقرار ساخت و سپس آنها را از هم جدا کرد و بین آنها فاصله انداخت و بر هر راهی شکافی از آسمان نگهبانی از شهاب های روشن گماشت و با دست قدرت آنها را از حرکات ناموزون در فضا نگه داشت.
منظور حضرت از پستی و بلندی فضا شکاف در فضا و زمان است که در ادامه نیز به شکاف اشاره کرده است هر ستاره یا سیاه‎ ‎چاله یا جسم سنگینی در فضا باشد باعث ایجاد آشفتگی در بعد فضا و زمان می شود و یک منظور دیگر از شکاف های فضا بطور دقیق می توان به سیاهچاله ها اشاره کرد که در آنها بعد فضا و زمان وجود ندارد در ادامه حضرت به آفرینش فضا از دود بخار اشاره شده است که این موضوع یک فکت علمی است که در سوره دخان نیز به آن اشاره شده است و منظور از جدا انداختن و فاصله انداختن نیز گسترش کائنات و فاصله گرفتن کهکشان ها از همدیگر است در ادامه یز حضرت به حرکت های ناموزون فضا اشاره شده است که این موضوع نیز یک فکت علمی است و هر چیزی در خلا قرار گیرد دچار حرکت های ناموزون می شود و حرکت ان بصورتی که بروی زمین است نخواهد بود.
به وجود امواج فروصوتی  و فراصوتی و ذرات اتمی
در خطبه 65 نهج البلاغه نوشته شده است:
هر شنونده ای جز خدا در شنیدن صداهای ضعیف کر و در برابر صدهای قوی ناتوان است و آوازهای دور را نمی شنود.هر بینندهای جز خدا از مشاهده رنگهای ناپیدا و اجسام بسیار کوچک بسیار ناتوان است.
همانطور که می دانید محدوده امواج صوتیاز 20 هرتز تا حدود 20000 هرتز است که گوش انسان قادر به شنیدن آن صدا ها می باشد و اگر محدوده این امواج کمتر از این مقدار باشد امواج فروصوتی و اگر بیشتر از این مقدار باشد امواج فرا صوتی می گویند.
امواج فروصوتی نیز دارای بسامد کمتر از 20 هرتز هستند و برخی از حیوانات قادربه شنیدن این صداها هستند ولی گوش انسان قادر به شنیدن آنها نیست.کاربرد امواج فروصوت در سونار زیردریایی ها است.
امواج فرا صوتیدارای فرکانس بیشتری از محدوده شنوایی انسان هستند و گوش انسان قادر به شنیدن آنها نیست و در جراحی ها و سونگرافی کاربرد دارند.
منظور حضرت علی از صداهای ضعیف تر و قوی تر امواج فرا صوتی و فروصوتی بوده است.در ادامه حضرت به آوازهای دور اشاره کرده که بی شک معانی و تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد و به خود امواج صوتی فراصوت و فروصوت هم می تواند دلالت کند ولی هر چیزی در جهان هستی از ذرات ریز گرفته تا ستارگان دارای صدا می باشندو این سخن بر این موضوع نیز می تواند دلالت داشته باشد.
در ادامه خطبه حضرت به رنگ هایی اشاره کرده که چشم انسان قادر به دیدن آن نیست که این موضوع نیز از لحاظ علمی یک موضوع تایید شده است.بعضی از رنگها وجود دارد که فرکانس های نوری انها در چشم انسان همدیگر را خنثی می کند و چشم انسان قادر به دیدن آنها نیست.همچنین برخی از اشعه های خورشید یا برخی از اشعه های دیگر را در فضا بصورت مستقیم و با چشم مرئی نمی توان مشاهده نمود و باید با ابزار های خاص و تلسکوپ های قوی مشاهده شوند.
در ادامه خطبه حضرت به اجسام بسیار کوچک اشاره کرده که چشم انسان از دیدن آن ناتوان است همانطور که می دانید همه اجسام از مولکول ها تشکیل شده اند و همه مولکول ها از اتم ها تشکیل شده اند و همه اتم ها از ذرات زیر اتمی و ذرات زیر اتمی از کوارک ها تشکیل شده اند که با چشم انسان قابل مشاهده نیست و برای مشاهده نیاز به میکروسکوپ الکترونی دارد.
نکته جالب این است که همه این علوم در قرن نوزده و بیست تشکیل شده است ولی مولا علی )ع( هزار چهارصد سال قبل از وجود امواج فروصوتی و فراصوتی و اتمی و رنگها سخن به میان آورده است.
نحوه تشکیل جو زمین از دیدگاه
در سایت ویکی پدیادر باره جو زمین نوشته شده شده است :جو مخلوطی از گازهاست. غلظت گروهی از گازها مانند نیتروژن، اکسیژن و آرگون ثابت و غلظت گروه دیگر گازها مانند بخار آب، کربن دی اکسید و ازون متغیر است.
جو نخست زمین حدود ۴٫۵۷ میلیارد سال پیش شکل گرفت که شامل گازهای هیدروژن و هلیم بود. که پس از مدتی به دلیل سبک بودن، بر گرانش زمین غلبه کردند و به فضا گریختند. جو دوم حدود ۳٫۵ یا ۲٫۷ میلیارد سال پیش شکل گرفت و شامل گازهایی مانند بخار آب، کربن دی اکسید و آمونیاک بود. با فعالیت باکتری ها و انجام فرایند فتوسنتز و عوامل دیگر، اکسیژن در جو آزاد شد و موجب شکل گیری جو سوم شد. در این زمان، ابردوران پیرازیستی شکل گرفت که طی آن جانوران با تنفس اکسیژن، زندگی های جانوری را تشکیل دادند.
پیدایش جو دوم احتمالاً با فعالیت های آتشفشانی مرتبط بوده است آتشفشان  هابا انتشار بخار آب )H۲O(، کربن دی اکسید )CO۲( و آمونیاک)NH۳( جو دوم را پدید آوردند.
درخطبه اول نهج البلاغه‎ ‎نوشته شده است:
و آبهای ساکن را به مواج سرکش برگردانید تا آنجا که آبها روی هم قرار گرفتند و چون قله های بلند کوهها بالا آمدند امواج تند کف های برآمده از آبها را در هوای باز و فضای گسترده بالا بردند تا جایی که از آن هفت آسمان پدید آمد.آسمان پایین را چون موج مهار شده و آسمان بالا را مانند سقف استوار قرار داد.
  United States
  • تشکر شده 197 بار
  • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-24 18:13:56 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
در این قسمت از خطبه مولا علی )ع( در ابتدا به نحوه تشکیل شدن جو دوم اشاره می کند و سپس به به بالا آمدن کوهها اشاره می دارد همانطور که می دانید کوهها و جزایر معمولا از شکافته شدن پوسته زمین که با آتش فشان همراه است به وجود می آید و بر طبق نوشته ویکی پدیا آتش فشانها در تشکیل جو نقش داشته اند.
در ادامه به پراکنده شدن و وجود آب اشاره می کند که از عناصر اصلی تشکیل دهنده جو زمین است.و بر طبق نوشته ویکی پدیا در تشکیل آن نقش داشته است.
در ادامه نیز حضرت آسمان پایین را به موج مهار شده تشبیه می نماید که بر طبق نوشته ویکی پدیا پایین ترین لایه جو یعنی تروپوسفربطور کامل از بخار آب تشکیل شده است.
اشاره حضرت علی)ع( به معلق بودن  زمین در فضا
*.تا نزدیک به دو قرن اخیر بشر فکر می کرد که زمین در مرکز عالم قرار دارد و بسیاری از دانشمندان فکر می کردند که زمین مسطح است و کروی شکل نیست.و هر دانشمندی که سعی می کرد نظریه زمین مرکزی و مسطح بودن زمین را رد بکند مورد غضب کلیسا قرار می گرفت.در قرن اخیر با اختراع تلسکوپ و خارج شدن انسان از زمین انسان ها به این موضوع پی بردند که زمین در فضا معلق است.همچنین در بسیاری از تمدن های بدوی تصور می شد که زمین روی شاخ گاو قرار دارد یا بروی یک ماهی قرار دارد یا در یونان باستان تصور می شد که زمین بروی دست یا بازوی خدایان قرار دارد و وقتی این گاو یا ماهی یا خدا زمین را تکان می دهد زمین لرزه رخ می دهد.
در 1400 سال قبل حضرت علی )ع( در  خطبه 186 نهج البلاغهبه معلق بودن زمین در فضا بدون اینکه توسط نیرویی نگه داشته شود اشاره فرموده اند :
امام على علیه السلام :]خداوند[ زمین را ایجاد کرد و آن را نگه داشت، بى آن که وى را مشغول سازد. و آن را بر جایى بدون قرار استوار کرد و بى هیچ پایه اى بر پایش داشت و بى هیچ ستونى برافراشتش و آن را از کجى و انحراف نگاه داشت و از افتادن و شکافتن آن جلوگیرى کرد .
این حدیث با توجه به علم امروز ما بسیار بدوی و ساده است ولی در 1400 سال قبل در شرایطی که نظریات خرافی حاکم بود و هیچ ابزار علمی وجود نداشت دانستن این مساله تنها یک معجزه محسوب می شده است.
  United States
  • تشکر شده 197 بار
  • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-24 18:25:06 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
سیستم ستاره های دوتایی و چرخش  ستارگان
در جهان هستی و علم نجوم اشیایی بنام ستاره های دوتایی وجود دارند بصورتی که بعضی از ستاره ها یک ستاره جفت یا یک ستاره هم دم را در فاصله نزدیک خود دارندکه در حال حرکت با ستاره بزرگ تر است و جاذبه این ستاره ها بروی هم تاثیر گذار است.تصویر کناری حرکت دو ستاره دوتایی را در کنار هم تداعی می کند.
در سایت ویکی پدیادر باره ستاره های دوتایی نوشته شده است :
ستاره دوتایی‎ ‎به دو ستاره‎ ‎گفته می شود که به هم نزدیک هستند و به دور مرکز ثقلشان‎ ‎گردش می کنند. به ستاره کوچکترستاره همدم‎ ‎گفته می شود. تحقیقات جدید نشان می دهد درصد زیادی از ستارگان بخشی از یک سامانه حداقل دو ستاره ای هستند. ستارگان دوتایی در اختر‎ ‎فیزیک‎ ‎بسیار مهم هستند زیرا مدار آنها جرمشان را مشخص می کند.جرم بسیاری از ستارگان تکی از روی برون یابی جرم ستارگان دوتایی بدست می آید. ستارگان دوتایی با ستاره دوتایی نوری‎ ‎یکی نیستند، تفاوت آنها در این است که ستارگان دوتایی نوری از زمین‎ ‎نزدیک یکدیگر دیده می شوند ولی آنها هیچ اثر گرانشی‎ ‎بر یکدیگر ندارند.ستارگان دوتایی از روی طیف سنجیهم شناخته می شوند. اگر مدار حرکت این ستارگان در راستای دید زمین باشد آنها از طریق گرفت‎ ‎تشخیص داده خواهند شد.
در قسمت هایی از خطبه 126 نهج البلاغه حضرت علی می فرمایند :
تا زمانی که ستارگان آسمان که بر  پایه عدالت تکوینی چرخش دارند استمرار دارند; بر این اساس حضرت می فرماید:
والله لا إطور به ما سمر سمیر و ما إم نجم فی السمإ نجما;)۱۲( به خدا سوگند هرگز ستم نکنم و به ستم نزدیک نشوم تا روزگار هست وتا ستاره ای به دنبال ستاره ای دیگر روان است.

اشاره حضرت علی به سیستم شنوایی‎ ‎
آیا می دانستید که سه استخوان در گوش انسان بنام های چکشی سندانی و رکابی مسئولیت شنیدن امواج صوتی را بر عهده دارند و علم آناتومی در قرن نوزدهم موفق به کشف این موضوع شده است؟!
در سایت ویکی پدیانوشته شده است :
استخوانچه های چکشی، سندانی و رکابی به دریچه بیضی حلزونی‎ ‎می رسد. دو ماهیچه کشنده پرده گوش و ماهیچه  رکابیStapediusنیز بر عملکرد استخوانچه ها تاثیر داند. انقباض ماهیچه کشنده پرده گوش موجب ایجاد کشش بر پرده و سفت شدن آن می گردد. انقباض عضله رکابی نیز کف استخوانچه  رکابی‎ ‎را به بیرون کشیده و میرایی ارتعاشات صوتی را موجب می شود.
در دانشنامه رشدنوشته شده است :
در گوش میانی ، پنجره دیگری وجود دارد که به پنجره گرد )Round( مرسوم است. پنجره گرد و پنجره بیضی حد فاصل بین گوش داخلی و میانی است. پنجره بیضی ارتعاشاتی را که به پرده صماخ می رسد از طریق استخوانهای گوش میانی به گوش داخلی منتقل می کند و پنجره گرد سبب می شود مایع گوش داخلی که در محفظه غیر قابل ارتعاشی قرار دارد، بتواند مرتعش شود.
همچنین در سایت ویکی پدیانوشته شده است :
هنگامی که امواج صوتی‎ ‎وارد گوش می شوند و به پرده گوش ) پرده صماخ( می رسند و پرده گوش را به لرزش در می آورند، ارتعاشات صوتی وارد سه استخوانچه گوش میانی می شوند و به این طریق از گوش میانی عبور می کنند و وارد گوش داخلیمی شوند. به این خاطر، دررفتگی استخوان سندانی یا چسبیدگی استخوانچه ها به هم باعث کاهش شنوایی می شود.
در حکمت هشتم نهج البلاغه نوشته شده است:
از ویژگی های انسان در شگفتی مانید که با پاره ای پی می نگرد و با گوشت سخن می گوید و با استخوان می شنود و از شکافی نفس می کشد!
نکته جالبی که مولا در اینجا اشاره کرده تشبیه چشم به پی است که این نکته نیز درست است زیرا ساختار چشم مانند پی از چربی تشکیل شده جنس زبان هم از گوشت است در مورد شکاف هم اشاره به سیستم تنفسی انسان است که از طریق مجرایی از دماغ به ریه متصل شده است.
اشاره دقیق و درست حضرت به ساختار گوش و چشم در زمانی صورت گرفته که علم آناتومی بصورت امروزی پیشرفته نبود.
تکامل گیاهان از جلبک ها و خزه ها
در تمامی منابع علمی و کتابهای زیست شناسی درسی این موضوع قید شده است که تکامل گیاهان ابتدا ازجلبک ها که یک گیاه آبزی بود در حدود 500 میلیون سال قبل در دوره آغازشد و و بعد از خزه ها از طریق سرخس ها به خشکی انتقال یافت و و بعدا از سرخس ها به بازدانگان پیچیده و نهاندانگان امروزی مبدل شدند.
و همانطور که می دانید دریاهای پوشیده از خزه و سرخس به رنگ سبز هستند.
در خطبه 211 نهج البلاغه صفحه 435 چاپ علی دشتی نوشته شده است:
یحملها الاخضر المثعنجر ، والقمقام المسخر ، قد ذل لامره
و زمین را آفرید که دریایی سبز رنگ و روان آن را بر دوش می کشید.
همانطور که می دانید در دوره کامبرین دریاها پوشیده از خزه ها و جلبک ها شد و خزه ها و جلبک ها که رنگ سبز به دریاها می دهند با کمک سیانو باکتری ها عمل فتوسنتز را انجام دادند که در نتیجه آن جو کنونی زمین پدید آمد و منظور حضرت از دریاهای سبز همان دریاهای پوشیده از جلبک است که یک موضوع تایید شده از لحاظ علمی است.
یک درخواست لطفا هنگام چک کردن نهج البلاغه به نسخه های خطی مراجعه فرمایید گاها دیده شده که نسخه آنلاین دارای ترجمه مناسب و کامل نیستند یا مکان خطبه ها با هم تفاوت دارد.
  Europe
  • تشکر شده 153 بار
  • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-24 19:01:27 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
بارک الله مفید بود
You have to log in before you can reply ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-09-24 09:18 GMT+4.5 , Processed in 0.060421 sec., 27 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست