انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
دیدن: 197|پاسخ: 8

[ دیگر ] شبهه:آیا‎ محمد پس از مرگش هم رسول الله است؟

[کپی کردن لینک]
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-21 01:14:06 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
نویسنده: محسن مروتی
چکیده
نویسنده درباره باور های مسلمانان شبهاتی را مطرح میکند.شهادت به رسالت و ولایت در اذان، آن هم بعد از گذشت صدها سال از زمان  پیامبر اسلام،معنای»ولی  الله«،معنای پیروی از  قرآن و ... از جمله مواردی است که مورد شبهه ی  نویسنده مقاله مورد نقد  قرار گرفته است.مقاله پیش رو با دلایل روشن، این شبهات را بررسی و پاسخ میدهد.
مقدمه
با آغاز رسالت حضرت  محمد)ص(،مخالفت ها نیز آغاز شد.برخی ساحرش خواندند؛برخی مجنون خطابش کردند و برخی دروغ گویش گفتند. بعد از وفاتشان نیز مخالفان اسلام کوتاه  نیامده اند.گاه حملات  خویش را متوجه قرآن مینمایند،گاه شبهاتی را در  مورد آورنده آن مطرح  میکنند،وگاه درباره  آموزهای اسلام اشکالاتی  را بیان مینمایند.
این نوشتار برای بررسی  مقاله ای با عنوان »آیا  محمد پس از مرگش هم رسول الله است؟« نگاشته شده است. نویسنده مقاله سوالاتی را مطرح میکندکه میتوان آنها را در 5 محور تنظیم کرد:
1. شهادت فقط به دیده  ها و شنیده ها ست.
2. شهادت فقط به  پیامبری زنده ها است.
3. "ولی الله" خالی از  معناست.
4.خداوند از حضرت  محمد)ص(! انتقاد کرده است.
5.پیروی از قرآن پیروی از عرب است.
در مقاله پیش رو، پس از طرح هر محور و بسط آن به  صورت سوال،به پاسخ آن ها می پردازیم.
1. شهادت فقط به دیده ها و شنیده هاست!
شبهه: همگان میدانند برای شهادت دادن به  مساله ای باید آن را با  چشم دید یا با گوش شنید؛با این وجود چگونه  مسلمانانِ امروز،به پیامبری انسانی شهادت می دهند که او را ندیده اند و صدایش را نشنیده اند؟
پاسخ: شهادت به دانسته  هاست،دیدنی باشد یا  نادیدنی.
اولا: برای شهادت دادن  نیازی به دیدن با چشم یا  شنیدن با گوش نیست؛ شهادت دادن ـ در کتب لغت ـ دو  معنی دارد:
1. اقرار به دانسته ها؛
2. دادن‎ِ خبری‎ قطعی‎. ]1[

با توجه به این دو معنی،  روشن است،برای »شهادت دادن«نیازی به دیدن یا شنیدن نیست. انسان میتواند به همه معلوماتی که به درستی آنان اطمینان دارد،  شهادت دهد.این گونه از  معلومات در اصطلاح علم  منطق»یقینیات«گفته میشود و در کتب منطق درباره آنها مفصل توضیح داده شده است. ]2[
البته شهادت دادن در  دادگاه و نزد قاضی شرایط خاص خود را دارد، ]3[که گویا در مقاله مذکور شهادت در اذان و نماز،با شهادت در محکمه اشتباه شده است.
آری! انسان میتواند به  همه مسایلی که با عقل خویش آنها را درک کرده،شهادت دهد؛ روشن است کسی که پدر بزرگش را ندیده میتواند شهادت دهد او روزی زنده بوده،از آب و غذا استفاده کرده است.اگر کسی بگوید کوه دماوند در مشت من است انسان میتواند بدون دیدن درون مشت او،شهادت دهد که او راست نمی گوید؛انسان میتواند بدون آنکه حافظ و سعدی را با چشم،دیده باشد و یا صدایشان را شنیده باشد؛با دیدن دیوان آن ها شهادت دهد که آنان دو شاعر بوده اند.
ثانیا: مگر شهادت دادن به رسالت حضرت محمد)ص(حتی در زمان ایشان - بر اساس دیدن و شنیدن صدای ایشان  بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است،پس چرا بسیاری از افراد با وجود دیدن  پیامبر،به پیامبری ایشان شهادت ندادند و حتی با ایشان جنگیدند؟ بنابراین شهادت دادن به رسالت پیامبر،بر اساس دیدن او  نبوده است ، بلکه بر اساس درک اعجاز آیات قرآن،چنین شهادتی می دادند؛ آیاتی که بشر عاجز از آوردنِ مانند آن است.
همین قرآن اکنون هم در  میان ماست و دانشمندان  مسلمان دلایل محکم برای معجزه بودن آن آورده اند.]4[ با خواندن این دلایل،انسان می تواند  گواهی دهد این کتاب از  جانب خداوند نازل شده و  آورنده آن پیامبر خدا  بوده است.
برای شهادت دادن به  ولایت حضرت علی)ع( هم،نیازی به دیدن ایشان نیست؛ زیرا متفکران شیعی علاوه  بر اثبات معجزه بودن قرآن و رسالت حضرت  محمد)ص(،برای ولایت حضرت علی)ع( نیز دلایل بسیاری بیان کرده اند که انسان  پس از مطالعه و تفکر درباره آن ها به ولایت حضرت علی)ع( پی  می برد.]5[
2. شهادت فقط به پیامبری زنده ها!
شبهه: چرا در حالی که  حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( 14 قرن قبل، از دنیا رفته اند،این گواهی به گونه ای گفته می شود که گویا آنان اکنون زنده اند  و همچنان رسول الله و ولی الله هستند؟
پاسخ: شهادت به الهی و  همیشگی بودن آموزه ها
هیچ مسلمانی با گفتن  شهادتین،زنده بودن آن  حضرات را ادعا نمیکند.  چگونه مسلمانان چنین  ادعایی داشته باشند،در  حالی که روز وفات و  شهادت آنان را عزاداری  می کنند؟!
شهادت مسلمین به رسالت حضرت پیامبر)ص( و »ولی الله« بودن حضرت علی)ع(در اصل،شهادت به الهی  بودن و همیشگی بودن  آموزه های آنان است؛  گواهی و اقرار بر این  است که ما پیرو مکتبی هستیم که آنان آورده اند.  یادآوری و تذکر آن است  که آنان هیچ سخنی را از  ناحیه خویش نگفته اند،   آنچه هست از جانب خداست و برای همین پیروی از این آموزه ها، پیروی از خداوند است.
گواهی بر این است که  آنان مردانی الهی بوده  اند و زندگی و عمل شان  الگوی زندگی یک مسلمان است.این شهادت به معنی  آن نیست که آنان اکنون حیات مادی دارند؛ بلکه شهادت به زنده بودن آموزه های آنان است. علاوه بر این،بر اساس آموزه های اسلام، مرگ هرگز پایان زندگی نیست و  پیامبران و اولیای خداوند نیز در عالم برزخ زنده اند و از جایگاهی رفیع در نزد پروردگار خویش برخوردارند.
3. »ولی الله« خالی از  معناست!
شبهه: علی »ولی الله« یا  به معنی آن است که علی)ع(  سرپرست خداست و یا اینکه  علی)ع( سرپرست مردم از  جانب خداست؛ در صورت اول مگر خداوند نیاز به سرپرست دارد؟ و در صورت دوم مگر خداوند خود نمی تواند سرپرستی مردم را انجام دهد که شخصی را برای این کار تعیین نموده است؟
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-21 01:20:23 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
پاسخ:‎ ‎»ولی الله« پر معناست
میتوان این سوال را دو  بخش کرد:
1. آیا »اشهد ان علیاً ولی الله« یعنی گواهی می  دهم که علی)ع( سرپرست خداست؟!
پاسخ: واژه »ولی« معانی  متعددی چون دوست، سرپرست،یار و ... دارد، وقتی در جمله ای به کار می رود فقط با توجه به قراین میتوان فهمید معنی آن چیست.
روشن است که ولی الله در  جمله »علی ولی الله«،به این معنی نیست که »علی سرپرست خدا است«؛ زیرا بر  اساس اعتقاد شیعیان، حضرت  علی)ع( مخلوق است و  خداوند متعال خالق او و  هیچ مخلوقی سرپرست خالق خویش نیست؛ پس معنی "اشهد ان علیا ولی الله" چیست؟ قبل از پاسخ باید به نکته ادبی زیر توجه کرد:
در ادبیات عرب جمله ها را  به دو روش می توان  ترجمه کرد:
روش اول: جمله ها را  بدون فرض کلمه های  محذوف ترجمه کنیم؛ یعنی فرض نکنیم مخاطب با تکیه  بر قراین لفظی و معنوی  برخی کلمه ها را نیاورده است. این نوع ترجمه کردن  گاهی بجاست و گاهی  نابجا؛ زیرا گاه با قبل و  بعد کلام گوینده سازگاری  دارد و گاه ندارد. در  صورتی که این سازگاری  وجود داشته باشد، این گونه ترجمه کردن بهتر از روش بعد است.
روش دوم: جمله ها را  همراه با فرض کلمه هایی  محذوف ترجمه کنیم. این روش وقتی بجاست که اگر  بخواهیم جمله را بدون  فرض کلمه های محذوف ترجمه کنیم؛ معنی جمله، با قبل و بعد کلام گوینده سازگار نمیشود.این نوع معنی کردن بسیار رایج است؛ زیرا با وجود قراین لفظی  و معنوی؛ همواره بسیاری از کلمه ها را گوینده نخواهد گفت.
اکنون با توجه به روش  های مذکور می توانیم »ولی« را صحیح ترجمه  نمائیم. »ولی« در جمله »اشهد ان علیا ولی الله«  به معنی سرپرست است. این گونه معنی کردن، نیاز به در نظر گرفتن کلمه های  محذوف دارد؛ یعنی اصل جمله این بوده است : »اشهد ان علیا ولی الناس  من الله«، که کلمه »الناس« را بعد از «ولی«  فرض می کنیم. چنانچه در  قرآن وقتی »ولی« به معنی سرپرست به کار می رود؛ بعد از آن کلمه ای می آید که به معنی »گروهی از  انسان ها« است. مانند:
»انما ولیکم الله...« ]6[
به درستی که سرپرست شما خداست ... .
»...الله ولِیُ المومنین« ]7[
خداوند سرپرست مومنان  است.
در جمله اول »کم« بعد از »ولی« آمده است و به معنی »مردم« است و در جمله  دوم کلمه »مومنین« بعد  از »ولی« آمده است و به  معنی »انسان های با  ایمان« است.
در حدیث معروف غدیر نیز  ضمیر »ه« بعد از کلمه »مولا« - که هم ریشه کلمه »ولی« است - آمده به معنی »هرکس« است:
»...مَنْ کُنْتُ  مَوْلَاهُ فَعَلِی  مَوْلَاه...« ]8[
هر کس که من سرپرست  اویم علی سرپرست اوست.
خلاصه مطلب اینکه »اشهد ان علیا ولی الله« یعنی شهادت می دهم که علی)ع( از جانب خداوند، ولی و سرپرست مردم میباشد و  این معنا - با توجه به  قرائن و دستور زبان ادبیات عربی - معنای صحیح و دقیقی  است.
2. چه نیازی است خداوند کسی را ولی مردم قرار  دهد
پاسخ: بدون شک خداوند  متعال قدرتی بی‎ ‎نیازاز  همگان است؛اگر او فرزند  را با دخالت دادن پدر و  مادر خلق میکند ...، اگر  باران را با دخالت دادن  ابر می باراند ...، اگر  درختان و گیاهان را با  دخالت دادن آب و خاک و  آفتاب میرویاند و ... هرگز  بدان معنا نیست که خود  نمیتواند کودکی را بدون واسطه پدر و مادرش خلق کند،یا گیاهی را  بدون آب و آفتاب برویاند؛ زیرا آنکه اثر سیراب کردن  را به آب داده است مگر  کسی غیر از خداست؟ اما  اقتضای حکمت الهی آن است که سلسله امور جهان،بر اساس اسباب و علل طبیعی چیده شود.
امام صادق)ع( فرمودند:
»خداوند ابا دارد کارها را جاری نماید،مگر به واسطه اسباب،پس برای هر  کاری سببی قرار داد ...« ]9[
البته این اسباب، سببی مستقل  نیستند و اثر خویش را از خدا دریافت نموده اند؛ پس در اصل، هر چه هست خداست  و نیز نباید تصور کرد علل  حوادث طبیعی، منحصر در علل شناخته شده آن است و خداوند تنها می تواند از طریق همین اسباب، معلولی را محقق کند و در صورت نبود  آن اسباب ،خداوند قادر  به کاری نیست! و یا نباید  گمان کرد اگر علتی وجود  دارد حتما معلول، هم به  وجود می آید و خداوند  قادر به بی اثر کردن آن  علت نیست؛ چه بسا آتش هست و خداوند اثر سوزانندگی را  از آن می گیرد. ]10[
در مورد بحث ولایت نیز  خداوند می تواند بدون  واسطه،هدایت جامعه را  به عهده بگیرد؛ولی چون  بنای حکمت خداوند روشی طبیعی و ملموس بشر است، وظیفه هدایت و سرپرستی جامعه را بر عهده افراد خاص و برگزیده اش قرار  داد و آنان را »ولی الله«  نامید.
4. انتقاد خداوند از حضرت محمد)ص(!
آیا خداوند متعال در قرآن  درباره حضرت محمد)ص( و  حضرت علی)ع( به بدی سخن  گفته است؟
پاسخ : تکریم خداوند از  حضرت محمد)ص(
در قرآن کریم نام »محمد« در چهار آیه  آمده و در بخشی از آن ها  درباره ایشان این گونه سخن گفته شده است:
»محمد رسول خدا است و  مردم حق ندارند پس از  پیامبر به کفر قبل خود باز گردند.« ]11[
»محمد رسول خدا و خاتم  انبیا است.« ]12[
»کسانی که ایمان آوردند  و عمل صالح انجام دادند و به آنچه که بر محمد نازل شده ایمان آوردند خداوند  گناهانشان را می آمرزد و دل هایشان را اصلاح می  کند.« ]13[
»محمد رسول خداست. او و پیروانش با خویش مهربانند  و با کفار قاطعانه بر  خورد می کنند. فضل و رضایت  الهی را جویانند و بر  چهرهایشان اثر سجود به  درگاه الهی نمایان است.« ]14[
در آیات مذکور از پیامبر  با نام یاد شده است،  علاوه بر این آیات در 9  آیه دیگر از پیامبر با لقب »رسول الله« یاد می شود.  این آیات دارای مضامین  متعددی درباره پیامبر)ص(  است که عبارتند از:
1. لزوم ایمان به خدا و  رسول او؛
2. مذمت کسانی که باعث  اذیت پیامبر می شوند؛
3. وعده عذاب برای کسانی  که از پیامبر تخلف کرده  اند و در جهاد شرکت  نکرده اند؛
4. سزاوار نبودن تخلف از  فرمان رسول خدا؛
5. اسوه بودن پیامبر خدا  برای کسانی که امید لقای  پروردگارشان را دارند؛
6. بدون اذن پیامبر نباید  وارد منزل شد؛
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-21 01:22:43 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها

7. تمجید »مودب و آهسته  سخن گفتن« در نزد رسول خدا؛
8. منافق شمردن کسانی که دعوت پیامبر را مستکبرانه  رد می کنند؛
9. منافق خواندن کسانی که  دیگران را از خرج کردن  در راه اهداف رسول خدا  باز می دارند.
اما در مورد حضرت علی)ع(  گرچه نام ایشان بنابر  مصالحی ]15[ در قرآن بیان نشده،اما درباره ایشان آمده است:
»ولی شما خداست و رسول او و کسانی که نماز میخوانند و زکات می دهند درحالی که در رکوعند.« ]16[
در بسیارى از کتب اسلامى و منابع اهل تسنن، روایات متعددى، بر اینکه آیه فوق در شأن حضرت على)ع( نازل شده،نقل گردیده است.این روایت را "ابن عباس" و "عمار یاسر" و "عبد اللَّه  بن سلام" و ... نقل کرده اند.
علاوه بر کتب معتبر شیعیان،کتابهاى معروفى که این حدیث در آن نقل شده از سى کتاب تجاوز مى‎ ‎کند که  همه از منابع اهل تسنن است،از جمله:1. محب الدین طبرى در  ذخائر العقبى، صفحه 88؛
2. علامه قاضى شوکانى در  تفسیر فتح القدیر، جلد دوم،  صفحه 50 و ... . ]17[
هر خواننده ای با اطلاع  از موارد ذکر شده در  بالا، می تواند نسبت به  نظر قرآن درباره حضرت  محمد)ص( و حضرت علی)ع(  قضاوت نماید. علاوه بر  نکات فوق، پاسخ به این  سوال خیلی سخت نیست که »آیا خداوند، قرآن را به  وسیله کسی نازل می کند که  در همان قرآن او را  انسانی نالایق خوانده  باشد؟!«، هرگز! زیرا در  این صورت کسی نه به قرآن  اعتماد می کند و نه به  آورنده آن.
5. پیروی از قرآن پیروی  از عرب است!
آیا پیروی از قرآن پیروی  از عرب و برتر دانستن آنها نیست؟
پاسخ: پیروی از قرآن یعنی  پیروی از آموزه های آن
پیروی از قرآن هرگز به  معنای پیروی از قوم عرب و برتر دانستن آنها نیست؛  بلکه پیروی از خدایی است  که قرآن را فرستاده است.  بهتر است برای درک این  گفته از خود قرآن استمداد  بگیریم. در فرهنگ قرآنی  کسانی برترند که با تقوی  ترند ]18[ و همه انسان های با ایمان برادرند. ]19[ همه از یک پدر و مادر  خلق شده اند؛ ]20[ بنابراین  هیچ کدام نژادشان بر  دیگری ترجیح ندارد. قرآن  این آموزه ها را 14 قرن  پیش بیان نمود و  دانشمندان متمدن امروز،  چنین فرهنگ انسانی را می  ستایند. بنابر این تبعیت از  قرآن پیروی از فرهنگ  ایمان، آزادگی، برادری،  برابری، و انسان دوستی و  نیز مطابق با فطرت همه  انسان هاست.
نتیجه گیری
شهادت دادن به معنی »اقرار به دانسته ها« است  و دانستن رسالت پیامبر)ص(،  از طریق درک اعجاز قرآن - که معجزه جاودانه نبی  مکرم اسلام می باشد –  امکان پذیر است؛ بنابراین  می توان به رسالت پیامبر  شهادت داد و نیازی به  دیدن ایشان و شنیدن  صدایشان نیست.
همچنین باید گفت: اگر  امروز به رسالت  پیامبر)ص( در اذان شهادت داده می شود به معنی زنده بودن او نیست؛ بلکه به  معنی زنده و الهی بودن  قرآنی است که او آورده  است.
نکته دیگر اینکه »ولی« در  عبارت »اشهد ان علیا ولی  الله« به این معناست که  علی)ع( از جانب خدا  سرپرست مردم می باشد و  این ترجمه با قواعد  ادبیات عرب سازگار است و  همچنین با قرائن متعدد  تایید می شود.
همچنین روشن شد که بنای  خداوند در اداره امور  جهان بر اساس استفاده از  علل و مجاری طبیعی است و  این، به هیچ وجه دلیل بر  نیاز خداوند نمی باشد؛  خداوند می تواند بدون  واسطه، هدایت جامعه را  به عهده بگیرد؛ ولی چون  بنای حکمت خداوند، روشی  طبیعی و ملموس بشر است،  وظیفه هدایت و سرپرستی  جامعه را بر عهده افراد  برگزیده اش قرار داده  است.
در آخر نیز بیان شد که:  پیروی از هیچ کتابی به معنی تبعیت از ملتی نیست که آن  کتاب به زبان آن هاست؛  بلکه به معنی پیروی از  آموزه های درون آن کتاب  است؛ بنابراین پیروی از  قرآن به معنی پیروی از  ملت عرب نیست؛ بلکه به  معنی پیروی از آموزه های  قرآن می باشد.
فهرست منابع
1(           ابراهیم المصطفی  و دیگران؛ المعجم الوسیط،  ترکیه، دارالدعوه،  1989میلادی.
2(           ابن منظور، محمد  بن مکرم؛ لسان العرب،  بیروت، دارصادر، چاپ   سوم، 1414ق.
3(           خمینی، سید روح  الله؛ تحریر الوسیله، قم،  دارالعلم، چاپ دهم،  1382ش.
4(           راغب اصفهانى،  حسین بن محمد؛ المفردات  فی غریب القرآن، دمشق،  بیروت، دارالعلم الدار  الشامیه، چاپ اول، 1412ق.
5(           سبحانی، جعفر؛  محاضرات فی الالهیات،  تلخیص: علی ربانی گلپایگانی  قم، النشر الاسلامی، چاپ  چهارم، 1417ق.
6(           علامه حلی؛ نهج  الحق و کشف الصدق، ترجمه:  علیرضا کهنسال، مشهد،  انتشارات عاشورا، چاپ  اول، 1379ش.
7(           کلینی؛ الکافی،  تهران، اسلامیه، چاپ  دوم، 1362ش.
8(           مظفر، محمد رضا؛  المنطق، قم، انتشارات  دارالغدیر، 1420ق.
9(           مکارم شیرازی،  ناصر؛ تفسیر نمونه،  تهران، دار الکتب  الاسلامیه، چاپ اول،  1374ش.
10(      موسوی همدانی، سید محمد باقر؛ ترجمه تفسیر  المیزان، قم، انتشارات  اسلامی جامعه مدرسین  حوزه علمیه قم، چاپ   پنجم، 1374ش.
]1[ . المعجم الوسیط، ص 497  و لسان العرب، ج3، ص 239  و المفردات فی غریب  القرآن، ج 1، ص 465.
]2[ . المنطق، ص 271 تا  278.
]3[ . تحریر الوسیله، ج2،  ص441.
]4[ . ر.ک. ترجمه تفسیر  المیزان، ج1، ص93 الی  114 و تفسیر نمونه، ج1، ص  125تا 138.
]5[ . ر.ک. محاضرات فی  الالهیات، ص543 تا 554 و نهج الحق و کشف الصدق، ص  188 تا 271.
]6[ . مائده: آیه55.
]7[ . آل عمران: آیه68.
]8[ . الکافی، ج1، ص 287.
]9[ . الکافی، ج1، ص 183
]10[ . ترجمه تفسیر  المیزان، ج9، ص 256-257.
]11[ . آل عمران: آیه144.
]12[ . احزاب: آیه40.
]13[ . محمد: آیه2.
]14[ . فتح: آیه29.
]15[ . الکافی، ج ا، ص286.
]16[ . مائده: آیه55.
]17[ . تفسیر نمونه، ج4، ص  421 تا 426.
]18[ . حجرات: آیه13.
]19[ . حجرات: آیه10.
]20[ . حجرات: آیه13.
  United States
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-21 01:31:28 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ممنون برای رفع شبهه مفید بود
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-21 02:43:21 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-11-21 00:31
ممنون برای رفع شبهه مفید بود

یه چیز بگم تمام شبهاتی که یه عده با دریافت پولهای فراوان درست میکنند و یه عده هم در داخل چه از روی غرض و چه از روه نادانی آنها را حمایت میکنند توسط اساتید پاسخ داده شده فقط کافی یه سرچ کنید می بینی که شبهاتشان مسخره است و خیلی راحت توسط اساتید که آشنا به قرآن و احادیث هستند پاسخ دندان شکن دادند که حرفی دیگه باقی نمی مونه
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-21 02:46:42 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
naim 16-11-21 01:43
یه چیز بگم تمام شبهاتی که یه عده با دریافت پولهای فراو ...

آفرین
بعضیاشون البته نه برا پوله نه از روی غرض و نادانی برا شهرت و تو چشم بودن هم این چرت و پرتا رو میگن
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-21 03:01:15 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-11-21 01:46
آفرین
بعضیاشون البته نه برا پوله نه از روی غرض و نادان ...

خب این شهرت میخواد چقدر سود براش داشته باشه که یه عده جوان ناآهگاه را فریب بدن و از راه خدا منحرف کنند بجز اینه که گناه این افراد به گردنش میفته و فردا که جانش را گرفتند باید حساب پس بده
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-21 03:22:08 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
naim 16-11-21 02:01
خب این شهرت میخواد چقدر سود براش داشته باشه که یه عده ج ...

خب اون که به این چیزا فکر نمیکنه
مثلا تو یه جمعی که همه یه اعتقاد واحد دارن یکی ممکنه برا جلب توجه بیاد هر چرت و پرتی بگه که بگه مثلا متفاوتم خخخخ
در حالیکه خودش میدونه چرت میگه و کلی آدم دیگه رو هم به بیراهه میکشونه
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-21 03:35:31 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-11-21 02:22
خب اون که به این چیزا فکر نمیکنه
مثلا تو یه جمعی که همه  ...

آره موافقم، حرفها سر دو کلمه فکر هست که ای کاش تعقل و تدبیر میکردند
You have to log in before you can reply ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-08-22 21:22 GMT+4.5 , Processed in 0.187309 sec., 39 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست