انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
دیدن: 561|پاسخ: 58

[ دیگر ] چهل حدیث از امام حسن مجتبی)ع(

 بستن [کپی کردن لینک]
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-17 01:52:49 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
از حضرت امام حسن علیه السلام پرسیده شد که بردباری یعنی چه؟فرمودند: بردباری عبارت از فرو بردن خشم و اختیار خودداشتن است.

از حضرت پرسیده شده بزرگواری چیست؟ فرمودند: احسان به قبیله و تبار و تحمل خسارت و جرم آنها.


از امام علیه السلام پرسیده شد که جوانمردی یعنی چه؟ فرمودند:جوانمردی عبارت است از حراست دین، و عزت نفس، و بانرمش برخورد نمودن و بررسی عملکرد خویش، و پرداخت حقوق و دوستی نمودن با مردم.

از امام حسن علیه السلام معنای کرامت و بزرگ منشی را پرسیدند؟فرمودند: بخشش پیش از خواهش و اطعام در هنگام قحطی.

امام علیه السلام فرمودند: »ای بندگان خدا« بدانید که خداوند شما رابیهوده نیافریده است، و بحال خود رها ننموده، مدت عمرتان را نوشته، و روزی شما را بینتان قسمت کرده تا هر خردمندی قدر و ارزش خود را بداند و بفهمد جز آنچه مقدر شده هرگز به او نمی رسد.


امام مجتبی علیه السلام فرموده است: به تحقیق خداوند روزی شما رابر عهده گرفته است، و شما را برای بندگی فراغت بخشیده و به شکرگزاری تشویق نموده است و نماز را بر شما واجب فرموده و به پرهیزکاری توصیه فرموده است.

امام مجتبی علیه السلام فرموده است: پرهیزکاری در بازگشت »به سوی خدا« و سررشته هر حکمت، و شرافت هر کار است، وهر کس از پرهیزکاران به کامیابی رسید به وسیله تقوا بوده است.

امام مجتبی علیه السلام فرمود: هیچ قومی مشورت نکرد مگر اینکه به ترقی و تکامل راه یافت.


امام حسن علیه السلام: در تفسیر آیه شریفه »وقفوهم انهم مسئولون « فرموده اند: به تحقیق »روز قیامت « هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد:
1- از جوانی اش که در چه راهی مصرف نموده.
2- و از عمرش که در چه کاری آنرا بکار گرفته.
3- و از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهی مصرف نموده.
4- و از دوستی ما اهلبیت و خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم.

جدم رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: اگر از بنی امیه »در روی زمین احدی نماند جز پیرزن فرتوت و ناتوانی، همان دین خدا را به مسیر نادرستی خواهد کشاند.

امام حسن علیه السلام فرمود: چنان برای دنیایت تلاش کن که گویاهمیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردامرگت فرا می رسد.
راوی می گوید: امام حسن علیه السلام زمانی که نماز را برپا می داشتندزیباترین لباس را می پوشیدند، به حضرت عرض شد، ای پسررسول خدا چرا به هنگام نماز اینگونه لباس می پوشی؟حضرت فرمودند: به تحقیق خدا زیبا است و زیبائی را دوست می دارد. پس خود را برای پروردگارم می آرایم، چنانچه می فرماید: »به هنگام نماز و حضور در مساجد لباس زیبای خود را بپوشید« پس دوست دارم که بهترین لباسم را بپوشم.


امام حسن علیه السلام فرمود: زیرکترین زیرکها فرد با تقوا است احمق ترین احمقها شخص فاجر و فاسق است.


امام فرمودند: جایگاههای دانش و چراغهای درخشان هدایت باشید زیرا روشنی روز بعضی از بعضی دیگرش بیشتر است.


امام حسن علیه السلام فرموده است: از میان شیعیان ما علمائی بپامی خیزند که ایستادگی افراد ضعیف از دوستان ما و آنها که ولایت ما را پذیرا شده اند به واسطه آنها است و از تاجی که برسر دارند نور می درخشد.
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-10-17 01:53:28 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
امام حسن علیه السلام زمانی که وضویش پایان می پذیرفت رنگ مبارکش تغییر می نمود. در این باره از حضرت پرسیده شده »چرا رنگ شما تغییر می نماید؟« فرمودند: کسی که می خواهدوارد بارگاه »خداوند متعال « گردد سزاوار است رنگش تغییرنماید.

مردی از حضرت موعظه خواست، حضرت فرمودند: آماده سفر آخرت شو و زاد وتوشه آنرا پیش از رسیدن مرگ فراهم نما.

امام حسن علیه السلام فرمود: هان ای مردم، به تحقیق کسی که برای خدا پند دهد و سخن خدا را راهنمای خود قرار دهد به راهی پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد موفق سازد.

امام حسن علیه السلام فرمود: بین حق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشم ببینی حق است و چه بسا که باطل زیادی را با گوش بشنوی.


از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پرسیده شد زهد چیست؟فرمودند: میل به پرهیزگاری و بی میلی نسبت به دنیا. بازپرسیده شد که حلم چیست؟ فرمودند: خشم را فرو بردن ومالک خود شدن. باز پرسیده شد که سداد چیست؟ فرمودند: بدی را به وسیله خوبی برطرف نمودن.

امام حسن علیه السلام به یکی از فرزندانشان فرمودند: ای پسرم بااحدی برادری مکن تا آنکه بدانی کجاها می رود و از کجاهامی آید، و چون از حالش خوب آگاه شدی و رفتارش راپسندیدی با او برادری کن. به شرط اینکه رفتارت براساس چشم پوشی از لغزش و همراهی در سختی باشد.

امام حسن علیه السلام فرمودند: همانا بیناترین چشم ها آن است که درطریق خیر نفوذ کند، و شنواترین گوش ها آنست که پذیرنده ترباشد و سالم ترین دلها آن است که از شبهه پاک باشد.

امام حسن علیه السلام فرمودند: خردمند کسی است که وقتی از او پندخواستند خیانت نکند.

امام حسن علیه السلام فرمودند: هر گاه یکی از شما برادر خود راملاقات کند، باید که جایگاه نور از پیشانی او را ببوسد.

امام حسن علیه السلام فرمود: نابودی مردم در سه چیز است:
1- بزرگ نمائی 2- افزون خواهی بسیار 3- حسد و رشک بردن.
بزرگ نمائی که به وسیله آن دین نابود می گردد و به واسطه آن شیطان ملعون رانده درگاه خدا شد و حرص که به خاطر آن آدم از بهشت خارج شد، و رشک که سررشته همه بدی است و به واسطه آن قابیل هابیل را کشت.

امام حسن علیه السلام فرمود: شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا وادامه تفکر و اندیشه سفارش می کنم زیرا تفکر و اندیشه سرچشمه همه خوبیها است.


امام حسن علیه السلام فرمود: شستن دستها پیش از غذا فقر رامی زداید و بعد از آن اندوه را برطرف می سازد.

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: چنان با مردم رفتار نما که دوست داری باتورفتارکنند.

کسی که عقل ندارد ادب ندارد، و کسی که همت نداردجوانمردی ندارد و کسی که حیا ندارد دین ندارد.

امام حسن علیه السلام فرمود: دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیزدانش دیگران را فراگیر.

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: هیچ بی نیازی برتر از عقل نیست و هیچ نیازمندی هم مثل نادانی نیست و هیچ وحشتی بدتر ازخودپسندی نیست، وهیچ عیشی لذت بخشترازاخلاق نیکونیست.

امام حسن علیه السلام فرمود: علم را با نوشتن مهار کنید.


امام حسن علیه السلام فرمود:هرکس قبل ازسلام سخن گفت جوابش ندهید.

دانش را فراگیرید و اگر توان حفظش را ندارید بنویسید و درخانه هایتان نگهداری نمائید.

امام حسن علیه السلام فرمود: آغاز نمودن به بذل و بخشش پیش ازدرخواست و تقاضا، از بزرگترین شرافت و بزرگی است.

امام حسن علیه السلام فرمود: کسی که خدا را بندگی نماید، خداوند هم همه چیز را فرمانبردار او گرداند.

امام حسن علیه السلام فرمود: کسی که در دلش جز خوشنودی خداخطورنکند، چون دعاکندمن ضامنم که دعایش مستجاب گردد.
از حضرت امام مجتبی علیه السلام پرسیده شد نیرومندی چیست؟فرمودند: دفاع از پناهنده، و پایداری در نبرد، و ایستادگی هنگام سختی.

ازحضرت پرسیده شدفقر چیست؟ فرمودند: آزمندی به هر چیزی.

از امام مجتبی معنای فقر پرسیده شد، فرمود: خوشنود بودن انسان به مقداری که خدا روزی او نموده هر چند کم باشد.
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-17 01:59:18 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
بارک الله
از همین مطالب بذار افراطی کار نکن که قفل یا حذف بشه
  Norway
 • تشکر شده 212 بار
 • تشکر کرده 52 بار
زمان پست: 16-10-17 02:01:31 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
جالبه،حالا ﭼرا 40 تا؟
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-10-17 02:30:27 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-10-17 00:59
بارک الله
از همین مطالب بذار افراطی کار نکن که قفل یا حذف بشه

اس، فضولی موقوف افراطی دیگر چه سیغه ای ست
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-10-17 02:31:13 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-10-17 01:01
جالبه،حالا ﭼرا 40 تا؟

ارتش چرا نداره
  Norway
 • تشکر شده 212 بار
 • تشکر کرده 52 بار
زمان پست: 16-10-17 02:35:00 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
naim 16-10-17 01:31
ارتش چرا نداره

سﭘاه داره حتما آره؟

ﭼت كردي ها،شب ها ميري با دوستان ناباب خلاف ميكني كلك؟

الان ارتش نداره ﭼه جوابيه كه دادي؟

  Norway
 • تشکر شده 212 بار
 • تشکر کرده 52 بار
زمان پست: 16-10-17 02:40:25 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
naim 16-10-17 01:30
اس، فضولی موقوف افراطی دیگر چه سیغه ای ست

يا شيخ تند مرو،كمي افت كلام داشته باش،
قباحت دارد
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-10-17 02:41:22 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-10-17 01:35
سﭘاه داره حتما آره؟

ﭼت كردي ها،شب ها ميري با دوستان نا ...

نویسندش 40تا حدیث نوشته  منم طبق همان اینجا گذاشتم.فکر نمیکنم دلیل خاصی داشته باشه
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-10-17 02:44:58 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-10-17 01:40
يا شيخ تند مرو،كمي افت كلام داشته باش،
قباحت دارد

نه خیلی تو قشنگ حرف میزنی همین که مسخره میکنی و شیخ شیخ راه انداختی
  Norway
 • تشکر شده 212 بار
 • تشکر کرده 52 بار
زمان پست: 16-10-17 02:53:52 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
naim 16-10-17 01:44
نه خیلی تو قشنگ حرف میزنی همین که مسخره میکنی و شیخ شیخ راه انداختی

الان ميخواستم مسخره كنم،وقتي كه ﮕفتي ﭼه سيغه اي،بايد ميﮕفتم ازدواج موقت


حالا ﭼي شده كه از آخوند بدت مياد؟

شيخ كه خوبه،يعني اينقد سواد فقحيت بالاست كه شيخ صدات ميزنيم


ولي اﮕه دوست نداري باشه،جاي شيخ ميﮕيم اوس نعيم بنا )به قول خودت كارﮕري و نون بازو ت ري ميخوري(

از اين هم خوشت نيومد آخرين ﮕزينه نعيم فرنﮕيه)آخه به قول خودت خارجي هستي ناسلامتي(

حالا با كدومش حال ميكني؟

به نظرم همون شيخ بهترهحالا شيخ نعيم،اين مطالب رو copy ميزني حداقل منبع رو زيرش قيد كن،يه مقدار هم راجبه ش تفسير كن تا كاربرها مقداري فيض نصيب شون بشه،همين طوري خشك و خالي كه فايده نداره
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-17 02:56:58 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  ahmad30 در 16-10-17 02:03
naim 16-10-17 01:30
اس، فضولی موقوف افراطی دیگر چه سیغه ای ست


چرت نگو مطلب افراطی بذاری بن میشی
مطلب افراطی یعنی مطالب مذهبی افراطی که باعث جنجال بشه مدیر انجمن هم بهت اخطار داده
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-17 02:57:32 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-10-17 01:53
الان ميخواستم مسخره كنم،وقتي كه ﮕفتي ﭼه سيغه اي،بايد  ...

خخخخ
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-17 03:02:09 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-10-17 01:40
يا شيخ تند مرو،كمي افت كلام داشته باش،
قباحت دارد

رد داده خخخخ
  Norway
 • تشکر شده 212 بار
 • تشکر کرده 52 بار
زمان پست: 16-10-17 03:06:02 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-10-17 02:02
رد داده خخخخ

شيخ تحمل ﭘند و اندرز هاي تربيتي رو نداره،سريعا جامع از تن به در ميكنه
You have to log in before you can reply ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-09-23 19:09 GMT+4.5 , Processed in 0.160116 sec., 59 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست