انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
||آرشیو

اخبار و اطلاعات فناوری ارسال های امروز: 0|موضوعات: 192|رنک: 32 

نویسنده بازدید
پاسخ ها
آخرین پست
Global Top Hide sticky threads مشاهده بحث و گفتگوی آزاد میان کاربران digest  ...23 alieffe 16-12-29 43487 Mahdi_Hack 3 ساعت قبل
Global Top Hide sticky threads مشاهده تاپیک جامع تغییر نام کاربری  ...23456..7 alieffe 16-06-15 942387 ﺷﺒﮕﺮﺩ 16-12-25 10:46
Hide sticky threads مشاهده کانال تلگرام و گروه انجمن Marshall 16-11-05 01044 Marshall 16-11-05 00:47
Hide sticky threads مشاهده آموزش ها و ترفندهای کار کردن با انجمن attachment digest  ...2 jard-jason 13-12-06 216836 jard-jason 16-07-27 18:46
Hide sticky threads مشاهده قوانین انجمن - حتما مطالعه کنید پست داغ digest jard-jason 13-12-05 06311 jard-jason 15-11-01 21:34
  موضوع انجمن   
مشاهده پول ایران تغیر میکند ali026 16-12-08 7135 heisenberg 6 روز قبل
مشاهده ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦﻫﺎﯼ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ a.boy.c 16-12-19 058 a.boy.c 16-12-19 19:19
مشاهده ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ Lynda . com ﻟﻮ ﺭﻓﺖ VIRANGAR 16-12-18 070 VIRANGAR 16-12-18 20:13
مشاهده ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺪﺍﻓﺰﺍﺭ ﺟﺪﯾﺪ VIRANGAR 16-12-18 071 VIRANGAR 16-12-18 20:05
مشاهده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﮑﻨﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﭘﺘﯿﮑﺎﻝ FS9100 ﺗﻮﺳﻂ Synaptics a.boy.c 16-12-18 172 Hadi‌ Moghadam 16-12-18 13:30
مشاهده ﮐﺸﻒ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﻋﻤﺮﯼ 400 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ a.boy.c 16-12-09 2106 a.boy.c 16-12-09 21:25
مشاهده ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻮﻕ ﺁﺏﮔﺮﯾﺰ، ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺩﺭ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ a.boy.c 16-12-09 082 a.boy.c 16-12-09 08:43
مشاهده ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ a.boy.c 16-12-09 086 a.boy.c 16-12-09 08:39
مشاهده ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺭﮊ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺗﺮﯼ a.boy.c 16-12-08 099 a.boy.c 16-12-08 16:37
مشاهده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ a.boy.c 16-12-08 093 a.boy.c 16-12-08 16:17
مشاهده ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ali026 16-11-23 1134 ahmad30 16-11-23 15:36
مشاهده ﻫﮏ ﺳﺮﻭﺭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ali026 16-11-16 3176 omidan 16-11-19 11:59
مشاهده Football Manager Mobile 2017 برای دستگاه های موبایل عرضه شد heisenberg 16-11-18 2170 ahmad30 16-11-18 01:23
مشاهده ویوو ایکس پلی 6 معرفی شد؛ دوربین دوگانه و نمایشگر با لبه های خمیده heisenberg 16-11-18 1155 ahmad30 16-11-18 01:22
مشاهده ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ۱۳۲ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﺝ ﺑﺎﺯﯼ Clash of Clans ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ali026 16-11-17 2156 ahmad30 16-11-17 12:57
مشاهده ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ali026 16-11-16 1165 ahmad30 16-11-16 10:29
مشاهده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺪﺍﻣﻨﺪ؟ + ﻟﯿﺴﺖ مهدی فتحی 16-11-08 3181 FELAKAT 16-11-10 23:40
مشاهده ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺬﻑ ﭘﯿﺎﻡ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ مهدی فتحی 16-11-10 6182 FELAKAT 16-11-10 23:32
مشاهده رﺳﻮﺍﯾﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭوغگو با استفاده از اسکن مغزی مهدی فتحی 16-11-10 2162 Moashrafi 16-11-10 11:59
مشاهده ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ مهدی فتحی 16-11-10 1150 ahmad30 16-11-10 09:27
مشاهده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ مهدی فتحی 16-11-08 3161 sajjad foadi 16-11-09 20:30
مشاهده ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﻫﻮﺍﻭﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ مهدی فتحی 16-11-09 2150 sajjad foadi 16-11-09 20:29
مشاهده ﺁﯾﻔﻮﻥ ۷ ﺟﺖﻭﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ مهدی فتحی 16-11-09 1145 ahmad30 16-11-09 19:03
مشاهده ﺍﭘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﯾﻔﻮﻥﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ مهدی فتحی 16-11-09 1140 ahmad30 16-11-09 19:02
مشاهده ۵ ﺭﻭﺵ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺭﮊ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺎﺭﮊﺭ مهدی فتحی 16-11-08 2171 hamidgh98 16-11-08 16:47
بعدی »

پست سریع

You can enter maximum 80 characters
You have to log in before you can post ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-01-16 14:15 GMT+3.5 , Processed in 0.081679 sec., 7 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

به بالا بازگشت به انجمن